Lukitustekniikka

Henkilötietolain 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

Rekisterin nimi

Lukitusteknikkka-STY Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä

Lukitustekniikka-STY Oy
Takojantie 9 A
48220 Kotka
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Yhteyshenkilö

Sari Seppälä
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja taltioidaan asiakassuhteiden ja -tiedotuksen hoitamiseksi ja edistämiseksi, ottaen huomioon henkilötietolain asiallisen yhteyden vaatimuksen. Rekisteriin kirjataan myös elinkeinoelämästä yleisesti saatavilla olevia tietoja em. asiakassuhteiden ja -tiedotuksen hoitamiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää tiedot yrityksien perustiedot, henkilöiden yritysosoitteet, luokittelutietoja sekä tietoja käynnissä olevista markkinoinnillisista ja kaupallisista tapahtumista sekä toimenpiteistä. Lisäksi rekisterissä on tietoja jotka edistävät asiakassuhteiden hoitamista.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot täyttyvät pääasiallisesti asiakkuussuhteista ja yrityksen työntekijöiden kontakteista. Tietoja voidaan täydentää muiden julkisten rekistereiden tietoluovutuksin noudattaen alan hyviä tapoja.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta rekisteristä edelleen.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalista aineistoa ei säilytetä erikseen. Tulosteet ja vastaavat tuhotaan asiaankuuluvin menetelmin. Tietojen käsittely vaatii voimassaolevan käyttäjätunnuksen ja salasanan.